Δυναμικό έγχρωμο Doppler και στύση

Δυναμικό έγχρωμο Doppler και στύση

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) είναι μια κοινή ιατρική κατάσταση που έχει υψηλό επιπολασμό και επίπτωση παγκοσμίως και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχοκοινωνική υγεία. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση του ρόλου στο Δυναμικό έγχρωμο Doppler και η στύση της υπερηχογραφίας Doppler πέους στην αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Μέθοδοι μελέτης

Υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι στις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας μελέτης πέους.

- Η πρώτη σε κλίμακα του γκρι ή Β-mode US, αξιολογεί την ανατομία του πέους και τις μη αγγειακές ανωμαλίες, όπως πλάκες, ίνωση, ελαττώματα tunica albuginea, μάζες και συλλογές υγρών.

- Η δεύτερη μέθοδος, το έγχρωμο Doppler US, επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση κινούμενου αίματος πάνω σε μια εικόνα σε κλίμακα του γκρι. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αγγειακής ροής και της κατεύθυνσής της.

- Η τρίτη μέθοδος, το φασματικό Doppler US, εμφανίζει την ταχύτητα ροής του αίματος με την πάροδο του χρόνου ως κυματομορφή, επομένως είναι μια γραφική αναπαράσταση της ροής. Επιτρέπει την αξιολόγηση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης της ροής. Το Spectral Doppler US μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα σε μια εικόνα κλίμακας του γκρι (duplex US) ή με την προσθήκη έγχρωμου Doppler (triplex US).

Η χρήση της εξέτασης

Επί του παρόντος, το Doppler US χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση της ακεραιότητας του αγγειακού μηχανισμού και τον αποκλεισμό της υποκείμενης αρτηριακής ή φλεβικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με κακή ή καθόλου ανταπόκριση στην από του στόματος θεραπεία (δηλαδή, παράγοντες αναστολής της φωσφοδιεστεράσης-5).

Το Doppler πέους US συνιστάται επίσης για την αξιολόγηση μετατραυματικής στυτικής δυσλειτουργίας, ίνωσης πέους και καμπυλότητας του πέους (νόσος Peyronie [PD]), στυτική δυσλειτουργία που εμφανίζεται μετά από πριαπισμό κ.α

Πρόσφατα δεδομένα έχουν τεκμηριώσει ότι το Doppler πέους US είναι χρήσιμο για την ανίχνευση σιωπηλής καρδιαγγειακής νόσου σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και μπορεί να είναι ένα έγκυρο εργαλείο για τη βελτίωση της διαστρωμάτωσης κινδύνου αυτών των ασθενών.

Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή από του στόματος αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 έχει οδηγήσει σε αλλαγές στην κλινική και διαγνωστική διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, το Doppler US πέους εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας. 

Αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας

Επιτρέπει την αρχική αξιολόγηση της λειτουργικής ανατομίας, ενώ παρέχει αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο των δυναμικών αλλαγών που παρουσιάζονται ως απόκριση στη δοσολογία των αγγειοδραστικών φαρμάκων.

Η εξοικείωση με το υπερηχογραφικό πρωτόκολλο, τους περιορισμούς της τεχνικής και την ερμηνεία των απεικονιστικών χαρακτηριστικών του Doppler US του πέους είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαφοροποίηση μεταξύ των αγγειακών και μη αγγειακών αιτιών της στυτικής δυσλειτουργίας, δηλαδή αν πρόκειται για δυσλειτουργία ψυχογενούς ή αγγειακής αιτιολογίας και επομένως για τον προσδιορισμό της κατάλληλης διαχείρισης του ασθενούς.


Πηγή: Penile Doppler Ultrasound for Erectile Dysfunction: Technique and Interpretation

Ίσως σας ενδιαφέρουν