Έλεγχος καρκίνου του προστάτη και υπερδιάγνωση

Έλεγχος καρκίνου του προστάτη και υπερδιάγνωση

  • Έλεγχος καρκίνου του προστάτη και υπερδιάγνωση

Ο λιγότερος “όχι ο υπερβολικός” προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του προστάτη μειώνει την υπερδιάγνωση, αλλά μπορεί να χάσει επιθετικές περιπτώσεις - Έλεγχος καρκίνου του προστάτη και υπερδιάγνωση

Τα τελευταία 15 χρόνια

Οι αρχές δημόσιας υγείας (USA) έχουν υποβαθμίσει τις συστάσεις για τη δοκιμή ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου για τη μείωση της υπερδιάγνωσης και της υπερθεραπείας ανδρών με καρκίνο του προστάτη χαμηλού βαθμού.

Τώρα, ερευνητές από το Weill Cornell Medicine ανακάλυψαν ότι ενώ αυτές οι προσπάθειες ήταν αποτελεσματικές, η συχνότητα εμφάνισης ασθενειών υψηλότερου βαθμού και μετάστασης κατά τη διάγνωση έχουν αυξηθεί. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου στο Journal of the National Cancer Institute .

  • «Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει σε εθνικό επίπεδο ότι ο χαμηλού βαθμού καρκίνος του προστάτη δεν είναι πλέον ο πιο συχνά διαγνωσμένος τύπος καρκίνου του προστάτη», δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας Dr. Jim Hu, ο Ronald P. Lynch Καθηγητής Ουρολογικής Ογκολογίας στο Weill Cornell Medicine και διευθυντής του LeFrak Center for Robotic Surgery στο NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.
Η αδυναμία PSA/καρκίνου
  • «Μία από τις αδυναμίες του προσυμπτωματικού ελέγχου PSA/καρκίνου του προστάτη ήταν ότι οδήγησε σε υπερβολική ανίχνευση καρκίνων “μικρής έκτασης” που δεν θα έβλαπταν τους άνδρες, υποβάλλοντάς τους σε άγχος και μελλοντικές εξετάσεις».

Το 2012, η Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (USPSTF) συνέστησε να μην γίνεται έλεγχος όλων των ανδρών με το τεστ PSA, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη της εξέτασης, η οποία μετρά τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που συχνά υπερπαράγεται στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, δεν υπερτερούν των κινδύνων. Στη συνέχεια, το 2018, το USPSTF εξέδωσε μια αναθεώρηση για να συμπεριλάβει την κοινή λήψη αποφάσεων για το τεστ PSA test για άνδρες ηλικίας 55 έως 69 ετών, αντικατοπτρίζοντας τα αναδυόμενα στοιχεία μακροπρόθεσμων ωφελειών  και την ευρεία υιοθέτηση ενεργητικής επιτήρησης μετά την ανίχνευση ασθένειας χαμηλού κινδύνου.

Dr. Χου και οι συνεργάτες

Για τη μελέτη τους, ο Δρ Χου και οι συνεργάτες του εντόπισαν περισσότερους από 438.000 άνδρες με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη μεταξύ 2010 και 2018 χρησιμοποιώντας μια εθνική αντιπροσωπευτική βάση δεδομένων. Εξέτασαν τις τάσεις στη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη με βάση τον κίνδυνο ασθένειας χρησιμοποιώντας διάφορα μέτρα.

Gleason score

Ένα μέτρο ήταν ο βαθμός Gleason, μια βαθμολογία παθολογίας που βασίζεται στη μικροσκοπική εμφάνιση των κυττάρων του προστάτη, που προσδιορίστηκε στη βιοψία και μετά από ριζική προστατεκτομή, μια διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται χειρουργικά ολόκληρος ο προστάτης. Πρόσθετα μέτρα ήταν το επίπεδο PSA και η παρουσία μετάστασης κατά τη διάγνωση.

Διερεύνησαν επίσης εάν τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας ή η εμφάνιση νεότερων διαγνωστικών εργαλείων όπως η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού πριν από τη βιοψία (MRI) και οι βιοδείκτες μπορεί να εξηγήσουν τις τάσεις επίπτωσης.

Η ανάλυση αποκάλυψε σημαντική μείωση στη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη χαμηλότερου κινδύνου, του Gleason Grade 1 (GG1), που πέφτει από 52 σε 26 περιπτώσεις ανά 100.000 άνδρες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, το ποσοστό του GG1 που βρέθηκε στην παθολογία σε άνδρες που είχαν ριζική προστατεκτομή μειώθηκε από 32 σε 10 τοις εκατό.

  • Ωστόσο, τα ποσοστά μεταστάσεων κατά τη διάγνωση αυξήθηκαν από 3,0 τοις εκατό σε 5,2 τοις εκατό κατά την ίδια περίοδο. Η διακοπή της δοκιμής PSA φάνηκε να είναι ο κύριος μοχλός αυτών των τάσεων.
  • «Το γεγονός ότι μόνο το 10 τοις εκατό των δειγμάτων ριζικής προστατεκτομής εμφανίζουν καρκίνο του προστάτη χαμηλού βαθμού υποδηλώνει ότι ακόμη και όταν διαγιγνώσκεται καρκίνος χαμηλού βαθμού, αντιμετωπίζεται πολύ λιγότερο συχνά»
  • «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι ουρολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απομακρυνθεί από την υπερβολική χρήση ριζικών θεραπειών για τη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη χαμηλού κινδύνου», πρόσθεσε ο πρώτος συγγραφέας Δρ Λεονάρντο Μπορεγκάλες.
  • Οι αρχές δημόσιας υγείας θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής διαστρωματοποιημένου προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως μαγνητική τομογραφία ή βιοδείκτες, συνεχίζοντας να ελαχιστοποιούν την υπερδιάγνωση και να αποφεύγουν τη βιοψία σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου.

Κλείστε ραντεβούΏρες που επιθυμείτε να σας τηλεφωνήσουμε