Πρόοδοι στην έρευνα για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Πρόοδοι στην έρευνα για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το NCI εργάζονται για να βελτιώσουν την κατανόησή μας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία και τη στοχευμένη θεραπεία , η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να γίνει πιο αποτελεσματική και λιγότερο τοξική. Πρόοδοι στην έρευνα για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης
Αυτή η σελίδα επισημαίνει ορισμένες από τις πιο πρόσφατες έρευνες για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών προόδων που ενδέχεται σύντομα να μεταφραστούν σε βελτιωμένη φροντίδα και ερευνητικά ευρήματα από πρόσφατες μελέτες. Πρόοδοι στην έρευνα για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης


Μικροσκοπική όψη θηλώδους ουροθηλιακού (μεταβατικού κυττάρου) καρκινώματος.

Νέες θεραπείες για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης
Οι θεραπείες για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης βασίζονται στον τύπο του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και στο στάδιο της νόσου. Ο πιο κοινός τύπος καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι το μεταβατικό κυτταρικό καρκίνωμα , που ονομάζεται επίσης ουροθηλιακό καρκίνωμα , το οποίο ξεκινά από τα κύτταρα στο πιο εσωτερικό στρώμα ιστού της ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν και άλλοι τύποι καρκίνου της ουροδόχου κύστης, όπως το πλακώδες καρκίνωμα , το μικροκυτταρικό καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα , μεταξύ άλλων.
Οι βασικοί άξονες της θεραπείας του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι η χειρουργική επέμβαση , η ακτινοθεραπεία , η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία , ανάλογα με το στάδιο. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν νέες θεραπείες και φάρμακα, μαζί με νέους συνδυασμούς υπαρχουσών θεραπειών.

Συνδυασμός χημειοθεραπείας αποτελεσματικός για τον κοινό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Ο συνδυασμός γεμσιταβίνης και ντοσεταξέλης αποδεικνύεται μια καλή εναλλακτική του BCG για μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης υψηλού κινδύνου.
Ο μη μυοδιηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι καρκίνος που έχει αναπτυχθεί μέσω της επένδυσης της ουροδόχου κύστης αλλά δεν έχει ακόμη εισβάλει στο μυϊκό στρώμα της κύστης. Η θεραπεία για αυτόν τον καρκίνο είναι συνήθως η αφαίρεση του όγκου με απόξεση από το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να λάβουν πρόσθετη θεραπεία με μια θεραπεία με βάση το ανοσοποιητικό που ονομάζεται bacillus Calmette-Guérin (BCG) ή με φάρμακα χημειοθεραπείας όπως η μιτομυκίνη C ή η γεμσιταβίνη  απευθείας στην ουροδόχο κύστη τους για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου . επανέρχομαι.

Η ανοσοθεραπεία είναι θεραπεία που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να καταπολεμήσει τον καρκίνο πιο αποτελεσματικά. Τα τελευταία χρόνια, πολλά διαφορετικά φάρμακα ανοσοθεραπείας, όλα ενός τύπου που ονομάζεται αναστολέας σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού , έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία ορισμένων ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν «απελευθερώνοντας τα φρένα» στο ανοσοποιητικό σύστημα και επιτρέποντας στα κύτταρα του ανοσοποιητικού να ανιχνεύουν και να σκοτώνουν τα κύτταρα του όγκου.
Οι ασθενείς των οποίων οι καρκίνοι της ουροδόχου κύστης ανταποκρίνονται σε αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού τείνουν να διατηρούν αυτές τις αποκρίσεις για μεγάλες περιόδους. Οι συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές θα βοηθήσουν τους ερευνητές να μάθουν εάν αυτές οι εκτεταμένες αποκρίσεις βοηθούν τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο.
Ωστόσο, μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών ανταποκρίνεται στους αναστολείς του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου. Οι επιστήμονες προσπαθούν να αναπτύξουν βιοδείκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίσουν ποιοι ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης είναι πιθανό να ανταποκριθούν σε αυτά τα φάρμακα. Η πρωτεΐνη PD-L1 , για παράδειγμα, έχει μελετηθεί ως βιοδείκτης για απόκριση στη θεραπεία με αναστολείς του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου.
Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει τώρα να δοκιμάζουν αναστολείς του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου σε πρώιμα στάδια του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τα παρακάτω.

  • Η μελέτη AMBASSADOR  που χρηματοδοτήθηκε από το NCI συγκρίνει τον αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου pembrolizumab (Keytruda) με την παρατήρηση. Αυτό γίνεται σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης που εισβάλλει στο μυϊκό στρώμα του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης (τοπική μυοδιηθητική νόσος) ή που έχει εξαπλωθεί σε κοντινούς λεμφαδένες (τοπικά προχωρημένη νόσος) και έχει αφαιρεθεί χειρουργικά. Η δοκιμή θα δείξει εάν το pembrolizumab βελτιώνει τη συνολική επιβίωση ή την επιβίωση χωρίς νόσο .
  • Το 2021, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)  ενέκρινε τον αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου nivolumab (Opdivo) ως πρόσθετη (επικουρική) θεραπεία ασθενών με ουροθηλιακό καρκίνωμα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής μετά από χειρουργική επέμβαση για τη νόσο . Αυτή ήταν η πρώτη έγκριση του FDA για την επικουρική θεραπεία ασθενών με αυτόν τον τύπο καρκίνου.
  • Το 2020, ο FDA ενέκρινε τον αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου αβελουμάμπη για άτομα με προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστης που έχει συρρικνωθεί ή έχει σταματήσει να αναπτύσσεται μετά τη λήψη χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα. Η έγκριση αφορά τη χρήση του avelumab ως θεραπεία συντήρησης για προχωρημένη νόσο που δεν έχει εξαπλωθεί (τοπικά προχωρημένη) ή ασθένεια που έχει εξαπλωθεί πέρα ​​από την ουροδόχο κύστη (μεταστατική).

Στοχευμένη Θεραπεία

Οι στοχευμένες θεραπείες χρησιμοποιούν φάρμακα για τον εντοπισμό και την επίθεση σε συγκεκριμένους τύπους καρκινικών κυττάρων με λιγότερη βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα. Το 2019, η εδαφιτινίμπη έγινε η πρώτη στοχευμένη θεραπεία που εγκρίθηκε από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα . Αυτό το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ορισμένων ασθενών των οποίων οι καρκίνοι έχουν ορισμένες αλλαγές στο γονίδιο FGFR2 ή στο γονίδιο FGFR3 . Μόνο περίπου το 20% των καρκίνων της ουροδόχου κύστης φιλοξενούν μια αλλαγή γονιδίου FGFR.
Μια εν εξελίξει μελέτη φάσης 3 συγκρίνει την εδαφιτινίμπη με την τυπική χημειοθεραπείακαι με την πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο της ουροδόχου κύστης των οποίων οι όγκοι έχουν αλλοίωσηγονιδίου FGFR . Αυτή η μελέτη θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να μάθουν εάν οι ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης με τροποποιημένο FGFR ωφελούνται περισσότερο από την εδαφιτινίμπη ή έναν αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου έναντι της χημειοθεραπείας.

Συνδυαστική Θεραπεία

Οι ερευνητές δοκιμάζουν πολλούς συνδυασμούς θεραπειών για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, είτε συνδυάζοντας πολλά φάρμακα ανοσοθεραπείας είτε συνδυάζοντας ένα φάρμακο ανοσοθεραπείας με άλλο τύπο θεραπείας.

  • Μια κλινική δοκιμή πρώιμης φάσης για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης μελετά το συνδυασμό του durvalumab (Imfinzi) με το tremelimumab πριν από τη χειρουργική επέμβαση . Η χορήγηση αυτών των φαρμάκων μαζί πριν από τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να κάνει τον όγκο μικρότερο και να μειώσει την ποσότητα του φυσιολογικού ιστού που πρέπει να αφαιρεθεί.
  • Μια δοκιμή φάσης 3 δοκιμάζει χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία με ή χωρίς τον αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου atezolizumab  σε ασθενείς με εντοπισμένο μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία μπορεί να σκοτώσει περισσότερα καρκινικά κύτταρα από τη χημειοθεραπεία μόνο. Η προσθήκη ατεζολιζουμάμπης  σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσματα σε ασθενείς με εντοπισμένο μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης.
  • Μια μελέτη δοκιμάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του αναστολέα του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου durvalumab και του φαρμάκου oportuzumab monatox (Vicinium) για τη θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης που δεν έχει εξαπλωθεί στους μυς της ουροδόχου κύστης. Ο μη διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι καρκίνος πρώιμου σταδίου, αλλά συνήθως επανέρχεται μετά τη θεραπεία. Τα δύο φάρμακα μπορεί να δράσουν μαζί για να βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να βρει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα.

Συζεύγματα φαρμάκων αντισωμάτων

Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα είναι ένας τύπος πρωτεΐνης που παράγεται στο εργαστήριο και μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένους στόχους στο σώμα, όπως εκείνους στα καρκινικά κύτταρα. Ένα συζυγές φαρμάκου αντισώματος είναι μια ουσία που αποτελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται χημικά με ένα φάρμακο. Έχει την ικανότητα να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα χωρίς να βλάπτει άλλα κύτταρα.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Το ανοσοποιητικό σύστημα