Καθημερινές εξελίξεις στην Ουρολογία

Καθημερινές εξελίξεις στην Ουρολογία

Είναι γνωστό πως οι εξελίξεις τον χώρο της παγκόσμιας ιατρικής είναι ραγδαίες.
Καταυτόν τον τρόπο και στην ειδικότητα της χειρουργικής ουρολογίας, ουρολογίας, χειρουργικής Ογκολογίας στην ουρολογία καθώς και στον χώρο της ανδρολογίας οι εξελίξεις σε καθημερινή βάση είναι εξίσου ραγδαίες. 

Στο παρόν μενού θα προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε τα νεώτερα δεδομένα των εξελίξεων στους χώρους της αυτής ειδικότητος, με την οποία ασχολείται το συγκεκριμένο Site.