Ουρολογία Φωτογραφικό Αρχείο

Ουρολογία Φωτογραφικό Αρχείο

Το φωτογραφικό μας αρχείο αποτελείται από παθήσεις της Ουρολογικής χειρουργικής πράξης.

Μέσω αυτού ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει παθήσεις που ενδεχομένως τον αφορούν μέσω κάποιων απλών φωτογραφιών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να κατανοήσει την ιατρική σκέψη και προσέγγιση της αποκατάστασης του προβλήματος που πιθανώς να συμπεριλαμβάνεται στο φωτογραφικό αυτό υλικό.

Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τον προσωπικό σας γιατρό καθώς επίσης και την κατάσταση στην οποία είστε η ήσασταν.

Σκοπός λοιπόν του υλικού αυτού είναι να παρουσιαστεί μία σφαιρική εικόνα του περί τίνος πρόκειται όταν κάνουμε αναφορά στις διάφορες παθήσεις που αφορούν το χώρο της Οορολογίας πριν και μετά την αποκατάσταση του προβλήματος.