Βιταμίνες και στυτική δυσλειτουργία

Βιταμίνες και στυτική δυσλειτουργία

Συνένζυμο Q10 στη στυτική δυσλειτουργία σε έναν υπερτασικό άνδρα. Οι Βιταμίνες και στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) είναι μια διαδεδομένη ιατρική κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως. Ένας αριθμός φαρμακολογικών και συμπληρωματικών επιλογών χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ΣΔ, συμπεριλαμβανομένου του Συνένζυμου Q10 (CoQ10).

Η σχέση του οξειδωτικού stess με την στυτική δυσλειτουργία

Το οξειδωτικό στρες έχει συνδεθεί με την εξέλιξη της και το Συνένζυμο Q10 στη στυτική δυσλειτουργία. Αυτή η μελέτη είχε στόχο να καθορίσει την αποτελεσματικότητα του CoQ10 στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς άνδρες.

Η μελέτη

Μια "ανοιχτή επεμβατική μελέτη¨ διεξήχθη στην καρδιολογική μονάδα του Hayatabad Medical Complex Hospital, Peshawar, του Πακιστάν, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021.

Αποτελέσματα

Η στυτική λειτουργία αξιολογήθηκε κατά την έναρξη και τρεις μήνες μετά χρησιμοποιώντας το Διεθνές Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας Τεστ (IIEF-5) και κατά την περίοδο της μελέτης. Από το σύνολο των 230, 209 (90,87%), δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό ασθένειας, τις παράλληλες ασθένειες και την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή. Μετά από τρεις μήνες, 21 (20,1%) οι συμμετέχοντες σημείωσαν περισσότερα από 17 στο IIEF-5 και δεν είχαν πλέον ΣΔ. Συνολικά, δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία IIEF-5 μεταξύ της ομάδας μελέτης και της ομάδας ελέγχου (14,41 ± 4,49 έναντι 15,61 ± 4,82, p=0,06).

Η ανάλυση

Με την απόδειξη της αποτελεσματικότητάς του σε υπερτασικούς ασθενείς με ήπια ΣΔ, η συμπλήρωση του συνένζυμου Q10 μπορεί να προταθεί ως πιθανή αντιμετώπιση σε ασθενείς με μακροχρόνια υπέρταση και μπορεί να παίξει ρόλο στη στυτική δυσλειτουργία.

Πηγή και βιβλιογραφία