Καρκίνος του προστάτη - Ριζική προστατεκτομή

Καρκίνος του προστάτη - Ριζική προστατεκτομή

«Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»

Ιπποκράτης βιογραφικό
Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ.
Πατέρας της Ιατρικής


Η ριζική προστατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ο οποίος δεν έχει εξαπλωθεί εκτός του αδένα του προστάτη. Η ριζική προστατεκτομή μπορεί να διενεργηθεί ανοιχτά, λαπαροσκοπικά ή με τη χρήση ρομπότ (da Vinci) - Καρκίνος του προστάτη - Ριζική προστατεκτομή

Πριν από την επέμβαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Ως εκ τούτου διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις.

- Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί μία επιπλέον εξέταση που ονομάζεται MRI (μαγνητική τομογραφία) του προστάτη αδένα για περαιτέρω πληροφορίες. Παρά ταύτα η βιοψία του οργάνου ,εφόσον υπάρχει η υποψία, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ή μη του καρκινώματος.

Εφόσον τελικά πρόκειται για καρκίνωμα του προστάτη, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών, έτσι ώστε μαζί με τις υπόλοιπες εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί να επιβεβαιωθεί πως το καρκίνωμα είναι εντοπισμένο (χωρίς επέκταση).

Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason

Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της πρόγνωσης των ανδρών με καρκίνο του προστάτη. Περιγράφει την ιστολογική εμφάνιση του προστατικού καρκίνου κάτω από μικρή μεγέθυνση, δηλαδή την αρχιτεκτονική του μορφή σε αντίθεση με την κυτταρολογική διαβάθμιση.

Βιοψία στον προστάτη αδένα και το σύστημα Gleason
Gleason score
Gleason score

Το σύστημα Gleason σε σχέση και με άλλες παραμέτρους, προσδιορίζουν την έκταση, σταδιοποίηση και την πιθανή βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου του προστάτη, η οποία και αποτελεί βασική προϋπόθεση όσον αφορά την πρόγνωση αλλά και τις κατευθυντήριες προσεγγίσεις αντιμετώπισης και θεραπείας του καρκινώματος. Το δείγμα του ιστού λαμβάνεται από τον προστάτη αδένα, βιοψία, και στη συνέχεια προσκομίζεται στον Παθολογο-ανατόμο ο οποίος και θα προσδιορίσει το score κακοήθειας κατά Gleason.

 

Ριζική προστατεκτομή Radical prostatectomy) ή ριζική προστατεκτομή με  την διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου

Ο προστάτης στον άντρα είναι ένας αδένας ο οποίος θα πρέπει να ελέγχεται από την ηλικία των 50 ετών ετησίως και για την πιθανότητα αναπτύξεως καρκινωμάτων. O Καρκίνος του προστάτη και η συχνότητα αναπτύξεως του καρκίνου είναι αυξημένη για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει η παρακολούθηση να αποτελεί προτεραιότητα στον άντρα της ηλικίας αυτής.

Η επέμβαση εκλογής ονομάζεται ριζική προστατεκτομή. Στοχεύει στην αφαίρεση του προστάτη αδένα μετά των στοιχείων του, δηλαδή μαζί με τους εκσπερματιστικούς πόρους τις σπερματοδόχες κύστεις και λυκήθους - ουσιαστικά με τα όργανα εκείνα με τα οποία - επικοινωνεί - ο προστάτης αδένας.Στις περισσότερες των περιπτώσεων διενεργείται και αφαίρεση των επιχώριων λεμφογαγγλίων, που βρίσκονται στο θυροειδή βόθρο.

Ριζική προστατεκτομή
Ριζική προστατεκτομή
Ριζική προστατεκτομή με  την διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου

Ο πρώτος που εφήρμοσε την τεχνική αυτή ριζική προστατεκτομή με  την διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου ήταν ο Καθηγητής Dr. Patrick Walsh (University Distinguished Service Professor of Urology, Johns Hopkins Medical Institutions) - Καρκίνος του προστάτη - Ριζική προστατεκτομή

Η τεχνική αυτή ονομάζεται ριζική προστατεκτομή με τη διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου (Nerve Sparing Radical Prostatectomy) στην οποία βέβαια αφαιρείται ο προστάτης αδένας μετά των στοιχείων του όπως και στην κλασική ριζική προστατεκτομή. Η διατήρηση του αγγειονευρώδους δεματίου προσφέρει στον άνδρα τη διατήρηση της στύσης του και κατ΄ επέκταση μία φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Παρά ταύτα η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εκτελεσθεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Επιπλοκές

Για τις πιθανές επιπλοκές ή αν χρειάζεται ενδεχομένως συμπληρωματική θεραπεία θα ενημερωθείτε από τον θεράποντα ιατρό σας.

▪️Όσο αφορά την επιβίωση εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εφόσον διενεργείται η ριζική προστατεκτομή αυτό σημαίνει πως με τις προηγηθείσες ενέργειες πχ βιοψία, αξονική κτλ αναμένουμε το καρκίνωμα να είναι εντοπισμένο (δηλαδή εντός του προστάτη) αυτός είναι και ο λόγος που ο γιατρός θα προβεί στην επέμβαση αυτή.

▪️Ο Παθολογοανατόμος μετά την επέμβαση θα εξετάσει ολόκληρο πλέον το όργανο και θα δει την τελική εικόνα πχ αν υπάρχει περαιτέρω επέκταση. Αν δεν υπάρχει επέκταση, η πρόγνωση είναι καλή εφόσον ο ασθενής παρακολουθείται στενά από τον ιατρό του.