Λιθίαση νεφρού και ουρητήρα

Λιθίαση νεφρού και ουρητήρα

Λιθίαση νεφρού και ουρητήρας

Στην παρακάτω εικόνα διακρίνουμε τους δύο νεφρούς με τους αντίστοιχους ουρητήρες και στο τέλος την ουροδόχο κύστη. Λιθίαση νεφρού και ουρητήρα – Δείτε λεπτομέρειες Το ουροποιογεννητικό σύστημα 

Λιθίαση νεφρού και ουρητήρας

Λιθίαση νεφρού ουρητήρα

Με τα κόκκινα βελάκια όπως βλέπετε ψηλά στο δεξί νεφρό φαίνονται οι λίθοι (πέτρες) οι οποίες σχηματίζονται εντός του νεφρού, καθώς και στους κάλυκες αυτού. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες όσον αφορά την δημιουργία των λίθων αυτών χωρίς όμως ουσιαστικά να γνωρίζουμε επίσημα κάτι περαιτέρω.

Επίσης στο πιο κάτω κόκκινο βελάκι παρατηρούμε ένα άσπρο επίσης σημείο το οποίο είναι πάλι ένας λίθος που βρίσκεται στον ουρητήρα. Ο λίθος αυτός προέρχεται από το νεφρό, διότι πολλές φορές ή μπορεί να συνθλιβεί, να αποκοπεί και να ακολουθήσει την ροή των ούρα δηλαδή προς τον ουρητήρα.

Αναλόγως του μεγέθους του λίθου καθώς επίσης και του σχήματος αυτού μπορεί να προκληθεί απόφραξη του ουρητήρα μερική ή ολική. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει το γνωστό σε όλους μας κολικό του νεφρού, που είναι ένας οξύς πόνος, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ουροποιητικό σύστημα.

Στο πιο κάτω κόκκινο βελάκι δεξιά, διακρίνουμε την ουροδόχο κύστη και στο αριστερό διακρίνουμε τον λίθο ο όποιος έχει κατέλθει εντός της κύστεως.

Εφόσον ο λίθος (πέτρα) προκαλεί απόφραξη θα πρέπει να παρέμβουμε με σκοπό την σύνθλιψη  του λίθου και την απελευθέρωση πλέον του νεφρού.

Κατά τη διάρκεια της απόφραξης αυτής εκτός του κολικού, δηλαδή του πόνου που προκαλείται, τα ούρα επειδή δεν μπορούν να κατέλθουν προς την ουροδόχο κύστη παλινδρομούν άνωθεν προς στο νεφρό και έτσι δημιουργείται η γνωστή υδρονέφρωση κατά την ιατρική ορολογία. Η υδρονέφρωση και το μέγεθος αυτής εξαρτάται από την μερική ή ολική απόφραξη που προκαλεί ο λίθος στον ουρητήρα.

Στο παρακάτω σχήμα με τον αριθμό ενώ διακρίνεται την ουρήθρα από την οποία εξαρτώνται τα ούρα. Με τον αριθμό δύο διακρίνεται το ουρητηροσκόπιο, το οποίο είναι ένα εύκαμπτο επίμηκες εργαλείο διά του οποίου επιτελείται η ουρητηροσκόπιση. Κατ’ αυτό τον τρόπο και σε πρώτη φάση ανευρίσκεται ο λίθος, η πέτρα δηλαδή σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται. Εκ των προτέρων γνωρίζουμε μέσω των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί την τοποθεσία του λίθου, παραταύτα μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου βλέπουμε στην ειδική κάμερα και οθόνη όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.

Με τον αριθμό πέντε διακρίνουμε τον λίθο οποίος βρίσκεται στον ουρητήρα. Αναγνωρίζεται από το ουρητηροσκόπιο και στη συνέχεια υπάρχει προετοιμασία με σκοπό την συνθλίψει του. Διά του ουρητηροσκοπίου εισέρχονται κάποια εργαλεία με σκοπό την είσοδο του laser. Το laser ουσιαστικά θρυμματίζει τον λίθο αυτόν. Όπως διακρίνεται στην εικόνα έξι.

Κατά την ίδια διαδικασία η συσκευή μπορεί να προσεγγίσει τον νεφρό ακόμα και τους κάλυκες αυτού και να συνθλίψει και σε εκείνα τα επίπεδα μία πέτρα οι πολλαπλές

    Ώρες που επιθυμείτε να σας τηλεφωνήσουμε