Χειρουργική αφαίρεση νεφρού

Χειρουργική αφαίρεση νεφρού

Τι είναι η νεφρεκτομή

Η νεφρεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση ενός νεφρού. Η αμφοτερόπλευρη νεφρεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση και των δύο νεφρών.

Οι χειρουργοί ουρολόγοι χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές τεχνικές για νεφρεκτομές. Κατά την λαπαροσκοπική νεφρεκτομή χρησιμοποιείται ένα μικρό εργαλείο με κάμερα (λαπαροσκόπιο) και μερικές μικροσκοπικές τομές. Σε μια λαπαροσκοπική με ρομποτική υποβοήθηση, ένα χειρουργικό ρομπότ ελέγχεται από τον χειρουργό για να χειριστεί αυτά τα μικρά εργαλεία.

Σε  ανοιχτή νεφρεκτομή διενεργείται μεγάλη τομή. Οι χειρουργοί βλέπουν απευθείας μέσα στο σώμα και δεν χρησιμοποιούν κάμερα.

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Οι χειρουργοί ουρολόγοι  μπορούν να προβούν στην  ανοιχτή χειρουργική επέμβαση εφόσον η λαπαροσκοπική χειρουργική δεν είναι επιλογή.

Ηλαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί συχνά περισσότερο χρόνο αναισθησίας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην ανταποκρίνονται καλά στο να βρίσκονται υπό αναισθησία για πολύ ώρα.

Επίσης, άλλοι μπορεί να έχουν μεγάλο όγκο νεφρού για τον οποίο αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ανοιχτή προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ασφαλέστερη.

 

Υπάρχουν δύο τύποι επεμβάσεων νεφρεκτομής

Η μερική νεφρεκτομή κατά την οποία μπορεί να διενεργηθεί αφαιρώντας ένα τμήμα του νεφρού ή η λαπαροσκοπική/ρομποτική μερική νεφρεκτομή.

Η ριζική νεφρεκτομή, όπου ο χειρουργός αφαιρεί ολόκληρο το νεφρό. Οι χειρουργοί ουρολόγοι μπορούν επίσης να αφαιρέσουν ένα τμήμα του ουρητήρα σε μια διαδικασία που ονομάζεται νεφροουρητηρεκτομή. Μπορεί επίσης να αφαιρέσουν τα επινεφρίδια (ορμονικούς αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά). Αυτό μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ως ανοιχτή ή λαπαροσκοπική/ρομποτική επέμβαση.

 

Είναι η νεφρεκτομή μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση;

Η νεφρεκτομή είναι μια σημαντική χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του νεφρού σας.

Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται η νεφρεκτομή

Πραγματοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του νεφρού ή για την αφαίρεση ενός μη καρκινικού (καλοήθους) όγκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση ενός σοβαρά κατεστραμμένου νεφρού.

 

Λόγοι νεφρεκτομής
  • Εκ γενετής βλάβη
  • Βλάβη στα νεφρά (από πέτρες στα νεφρά ή κάποια ασθένεια)
  • Καρκίνος νεφρού
  • Σοβαρός τραυματισμός
  • Δωρεά νεφρού

 

Είναι η νεφρεκτομή μια χειρουργική επέμβαση υψηλού κινδύνου; πιθανές επιπλοκές

 

  • Μόλυνση
  • Αιμορραγία και μετάγγιση αίματος
  • Μετεγχειρητική πνευμονία
  • Σπάνιες αλλεργικές αντιδράσεις στην αναισθησία
  • Θάνατος

 

Μπορείτε να ζήσετε μια φυσιολογική ζωή με ένα νεφρό;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν φυσιολογικά με έναν νεφρό.