Αιματουρία – θηλώματα στην ουροδόχο κύστη και αντιμετώπιση

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΙΝΑ ΠΕΤΚΑΚΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=9KX8b5oBpWk

One Reply to “Αιματουρία – θηλώματα στην ουροδόχο κύστη και αντιμετώπιση”

Comments are closed.