Ανδρολογία

Στους άνδρες η Ουρολογία  επεκτείνεται και στον γεννητικό τομέα το Ουροποιο – γεννητικό σύστημα , το γεννητικό δηλαδή σύστημα του άνδρα. Στο γεννητικό σύστημα του άνδρα περιλαμβάνεται και το σεξουαλικό θέμα, η σεξουαλική δηλαδή ζωή του. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει, στον άνδρα και το αγόρι, τον προστάτη αδένα, το πέος όρχεις  και τους . Το γεννητικό, λοιπόν, σύστημα του άνδρα μαζί με την σεξουαλική φυσιολογία του άνδρα περιλαμβάνονται στην ειδικότητα του Ουρολόγου  και ονομάζεται Ανδρολογία. Πέραν όλον των εξετάσεων για εμάς, την πρώτη θέση  κατέχει το Doppler πέους  μία εξέταση που αποκλείει την αγγειακή βλάβη ή και την οργανική αιτιολογία στην στυτική δυσλειτουργία.

Ο νέος άνδρας με πρόβλημα στύσης  θα πρέπει να ξέρει τον λόγο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Επίσης έλεγχος της γονιμότητας του άνδρα με υπέρηχο και Doppler για κιρσοκήλη ή πιθανές κι άλλες βλάβες υπεύθυνες για την υπογονιμότητα στον άνδρα. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται επίσης η αποκατάσταση της στυτικής δυσλειτουργίας , της υπογονιμότητας στον άνδρα καθώς επίσης και της μεγέθυνσης πέους ένας τομέας εξειδικευμένος στον χώρο της Ανδρολογίας που αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία και πολύ καλά αποτελέσματα

Στυτική δυσλειτουργία

Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αντιμετωπισθεί και να θεραπευτεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η θεραπεία εξαρτάται από τη γενική κατάσταση της υγείας του άντρα και από την υποκείμενη αιτία που προκαλεί το πρόβλημα, ψυχογενή ή οργανικά αίτια. Η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, με προσωπικές αλλά και κοινωνικές προεκτάσεις, για αυτόν ακριβώς τον λόγο και θα πρέπει ο άντρας να το συζητήσει και να ενημερώσει τον γιατρό του. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία επιλογών θεραπείας από τις οποίες ο ειδικός Ανδρολόγος είναι σε θέση να επιλέξει.