Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης, είναι συνήθως κακοήθεις και προέρχονται από το επιθήλιο του βλεννογόνου, είναι η δεύτεροι σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του προστάτη. Οι καπνιστές παρουσιάζουν στο πενταπλάσιο την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στην ουροδόχο κύστη.

Συμπτώματα

Το κυρίως σύμπτωμα των όγκων της κύστης είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ανώδυνη ολική αιματουρία, ενώ μπορεί να εκδηλώνονται και με ερεθιστικά από την κύστη συμπτώματα όπως είναι η συχνουρία, το άλγος στην ούρηση, η επιτακτική ούρηση και άλλα.

Η διάγνωση

jjjj

Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και τα συμπτώματα, την εξέταση των ούρων που θα δείξει την αιματουρία, τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο της κύστης, των νεφρών ή και την ενδοφλέβια ουρογραφία.

Η κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση επιβεβαιώνει την παρουσία του όγκου και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας του. Η κυστεοσκόπηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαγνωστικές ουρολογικές εξετάσεις στον άνδρα αλλά και την γυναίκα. 

Διουρηθρική αφαίρεση

Με την διουρηθρική αφαίρεση διενεργείται ουσιαστικά εκτομή της μάζας, όγκου, θηλώματος, ενώ το παρασκεύασμα αποστέλλεται στον Παθολογοἆνατόμο για ιστολογική εκτίμηση.

Επιφανειακό καρκίνωμα

Εφόσον είναι επιφανειακό, δηλαδή μη διηθητικό καρκίνωμα, ο ασθενής υποβάλλεται σε μία σειρά εγχύσεων στην ουροδόχο κύστη ενώ έχουν ήδη ζητηθεί αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών. Η παρακολούθηση προβλέπει επίσης συχνή παρακολούθηση με τρίμηνη κυστεοσκόπηση, υπέρηχο ουροδόχου κύστης και γενική ούρων.

Διηθητικό καρκίνωμα

Εφόσον το καρκίνωμα είναι διηθητικό θα ζητηθούν και πάλι εξετάσεις όπως αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών.

Η κυστεκτομή

Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται ανοικτή επέμβαση που σκοπό έχει την αφαίρεση όλου του οργάνου, κυστεκτομή ενώ μπορεί και δημιουργείται στην θέση της κύστης μία νεοκύστη από τμήμα εντέρου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεοπτική εκπομπή «Υγεία και Ευ Ζην» Αιματουρία θηλώματα στην ουροδόχο κύστη