Καρκίνος προστάτη, θεραπεία και στύση

Ο καρκίνος του προστάτη χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα πολύ σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Είναι ασυμπτωματικός όπως και όλοι οι καρκίνοι συνήθως στ’ αρχικά στάδια, δηλαδή δεν μας δίνει συμπτώματα. Η εξέταση στον Ειδικό Ουρολόγο προληπτικά δηλαδή μία φορά το χρόνο στην ηλικία των 50 ετών και άνω θεωρείται απαραίτητη.

- Η ριζική προστατεκτομή ως θεραπευτική αντιμετώπιση είναι μία επέμβαση που σκοπό έχει τη χειρουργική εξαίρεση του καρκίνου του προστάτη.
- Αρνητικά της επέμβασης αυτής αποτελούν η σεξουαλική ανικανότητα λόγω διατομής ή και τραυματισμού του αγγειο-νευρώδους δεματίου, βασική προϋπόθεση στην αιμάτωση και νεύρωση του πέους.

Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, μπορεί να εκτελεστεί η ριζική προστατεκτομή με τη σύγχρονη διατήρηση του αγγειο-νευρώδους δεματίου (Συνέντευξη του Dr. Patrick Walsh ).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της στύσης και κατ’ επέκταση τη φυσιολογική σεξουαλική ζωή του άντρα Ο πρώτος που εφήρμοσε την τεχνική αυτή ήταν ο εν ζωή και τώρα διάσημος Dr.Patrick Walsh.Έκτοτε ο Καθηγητής Urs E.Studer το 2007 παρουσίασε μία τροποποιημένη τεχνική αφαίρεσης του προστάτη με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Και στις δύο τεχνικές ο καρκίνος του προστάτη μπορεί και αφαιρείται ριζικά.
— Read on urochannel.blogspot.com/2013/09/blog-post_5646.html