Λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος και τρόποι μετάδοσης

Λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος και τρόποι μετάδοσης

Οι λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος (φλεγμονές) προκαλούνται από μικρόβια αερόβια gram-αρνητικά και αναερόβια gram-θετικά. Τα όργανα που μπορεί να προσβάλλουν είναι η ουρήθρα σε άντρα ή γυναίκα, η ουροδόχος κύστη, οι νεφροί, ο προστάτης αδένας, η πύελος, οι όρχεις και οι επιδιδυμίδες. 

Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προσβάλλουν και να εμπλακούν σε οποιοδήποτε γεννητικό ή "ουρολογικό" όργανο και να επεκταθούν και σε άλλα όργανα.

Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται οι τρόποι-διαδρομές μετάδοσης των μικροβίων σε άντρα και γυναίκα.