Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης

Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης

Φυσιολογική ούρηση και διαταραχές

Ο αριθμός των ουρήσεων είναι περίπου 5-6 στον άντρα και 3-4 στη γυναίκα στο 24ωρο. Για την κατανόηση των διαταραχών της ούρησης είναι απαραίτητη η γνώση ορισμένων στοιχείων από τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης.

Τα ούρα κατέρχονται από τους νεφρούς δια των ουρητήρων και αποθηκεύονται προσωρινά εντός της κύστεως μέχρι να αποβληθούν με την ούρηση. Το κυστικό τοίχωμα (εξωστήρας μυς) της ουροδόχου κύστεως έχει την ικανότητα της διάτασης ανάλογα με την ποσότητα των ούρων. Η διάταση αυτή, συνεπεία της ιδιαιτερότητας του κυστικού τοιχώματος δεν προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση του τόνου και επομένως δεν προκαλείται και ιδιαίτερη αύξηση της ενδοκυστικής πίεσης.

Όταν η ποσότητα των ούρων εντός της κύστεως φθάσει τα 200-250ml αρχίζει και προκαλείται μία μικρή αύξηση της ενδοκυστικής πίεσης και το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή των ερεθισμάτων και κατ´ επέκταση τα ερεθίσματα αυτά καταφθάνουν στον εγκέφαλο. Έτσι, λοιπόν, γίνονται αντιληπτά, τα ερεθίσματα, ως επιθυμία για ούρηση. Εφ´ όσον δεν επιθυμεί το άτομο να ουρήσει ,αποστέλλονται ανάλογα ερεθίσματα από τον εγκέφαλο προς την ουροδόχο κύστη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την χαλάρωση του κυστικού μυ και την αναστολή της ούρησης.

Από τους νεφρούς και δια των ουρητήρων συνεχίζει η κάθοδος των ούρων και όταν η ποσότητα φθάσει στα 300-350ml αυξάνεται και πάλι η ενδοκυστική πίεση, ενώ η αίσθηση και η επιθυμία για ούρηση είναι πιο έντονη. Και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανασταλεί η ούρηση μέχρι τα 400-450ml όπου και η αίσθηση πλέον είναι πάρα πολύ έντονη ενώ το άτομο δεν μπορεί πλέον με ευκολία να συγκρατήσει τα ούρα.

 

Έτσι, λοιπόν, μπορεί να επιτευχθεί εγκράτεια ως τα 450ml περίπου και αναστολή των εγκεφαλικών ερεθισμάτων

Αν επιτευχθεί φυσιολογικά η ούρηση κατά την πρώτη η δεύτερη επιθυμία τότε αρχίζει η παραγωγή των κινητικών ερεθισμάτων και η σύσταση του εξωστήρα μυ, δηλαδή της ουροδόχου κύστης. Στη φάση αυτή ο αυχένας της ουροδόχου κύστης ανοίγει ενώ συγχρόνως χαλαρώνει και ο έξω σφιγκτήρας, που βρίσκεται στο επίπεδο του προστάτη αδένα, και έτσι αρχίζει η ούρηση η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης.

Συμπερασματικά θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά έτσι ώστε να θεωρείται μία ούρηση φυσιολογική.

  • Έλεγχος της ούρησης κατά βούληση, δηλαδή να ξεκινά και να σταματά η ούρηση κατά την επιθυμία του ατόμου.
  • Η έναρξη της να γίνεται χωρίς καθυστέρηση.
  • Η επιθυμία να παρουσιάζεται όταν η ποσότητα των ούρων φθάνει περίπου τα 250ml.
  • Η ούρηση να είναι απρόσκοπτη, ελεύθερη χωρίς δυσκολία και χωρίς πόνο.
  • Η ούρηση πρέπει να γίνεται γρήγορα χωρίς ακούσιες διακοπές και πλήρης, να μην παραμένει υπόλειμμα ούρων εντός της ουροδόχου κύστης (κατακράτηση).
  • Ο αριθμός των ουρήσεων είναι περίπου 5-6 στον άντρα και 3-4 στη γυναίκα στο 24ωρο με τη διαφορά ότι το φυσιολογικό άτομο δε ξυπνάει στη διάρκεια του ύπνου του για ούρηση (νυκτουρία).

Οποιαδήποτε μεταβολή ή διαφορά στους πιο πάνω χαρακτήρες αποτελεί το αποτέλεσμα κάποιας βλάβης, ανατομικής ή λειτουργικής. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι πρωτοπαθής, δηλαδή των οργάνων αυτών, ή δευτεροπαθής να προέρχεται δηλαδή από παθήσεις γειτονικών ή άλλων οργάνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Ιατρείο Θεσσαλονίκης – Τηλ. 2310278229
  • Ιατρείο Αθήνας – Τηλ. 6976673977

e-mail: huot.surgeons@gmail.com

            https://www.instagram.com/petros_thanos/   0

 

 
The “art” of surgery creeps in when the science is lacking