Μπορώ να αποφύγω την περιτομή; Τεχνική Y-plasty και διατήρηση του δέρματος

Μπορώ να αποφύγω την περιτομή; Τεχνική Y-plasty και διατήρηση του δέρματος

http://phimosi.blogspot.gr/2013/05/forum.html?m=1