Νέα φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία

Νέα φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία

Γενετικός παράγοντας στην στυτική δυσλειτουργία

Ο Ουρολόγος Ανδρολόγος συμβουλεύει - Νέα φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία . Μία ομάδα ερευνητών βρήκε μια συγκεκριμένη θέση στο ανθρώπινο γονιδίωμα που αυξάνει τον κίνδυνο της στυτικής δυσλειτουργίας ενός ατόμου. Ο παράγοντας γενετικού κινδύνου στην στύση είναι μια σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της γενετικής στην οποία βασίζεται η στυτική δυσλειτουργία.

Η γενετική παραλλαγή 

Η στυτική δυσλειτουργία, η αδυναμία απόκτησης και διατήρησης στύσης, είναι μια κατάσταση που αφορά άνδρες κυρίως μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Η ασθένεια συνδέεται με πολλές αιτίες, όπως νευρολογικούς, ορμονικούς και αγγειακούς παράγοντες.

Νέα μελέτη

Διαπίστωσε ότι οι παραλλαγές σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο γονιδίωμα - που ονομάζεται γενετικός τόπος - κοντά στο γονίδιο SIM1 σχετίζονται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας. Η αναγνώριση αυτού του τόπου SIM1 ως παράγοντας γενετικού κινδύνου στην στύση είναι μεγάλη υπόθεση επειδή παρέχει την πολυπόθητη απόδειξη ότι υπάρχει ένα γενετικό συστατικό της νόσου.

Γονιδίωμα και στυτική δυσλειτουργία

"Τα διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζουμε σε αυτήν τη μελέτη ταιριάζουν σαν κομμάτια παζλ για να δημιουργήσουν μια εικόνα για το πώς ο τόπος SIM1 μπορεί να ελέγξει τη στυτική λειτουργία", δήλωσε ο Jorgenson.

Το γονίδιο SIM1

Τα διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζουμε σε αυτήν τη μελέτη ταιριάζουν σαν κομμάτια παζλ για να δημιουργήσουν μια εικόνα για το πώς ο τόπος SIM1 μπορεί να ελέγξει τη στυτική λειτουργία.

Νέα φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία

Οι άνδρες πλέον μπορούν και έχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων εκείνων που αφορούν τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία μπορεί να λαμβάνονται από το στόμα, να εισάγονται διουρηθρικά ή να ενίονται στο πέος. Τα πρώτα φάρμακα που συνήθως χορηγούνται σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5 inhibitors) όπως είναι:

  • Σιλδεναφίλη
  • Ταδαλαφίλη
  • Υδροχλωρική βαρδεναφίλη
  • Αβαναφίλη
  • Χειρουργική αποκατάσταση
  • Η τοποθέτηση πεικής πρόθεσης δηλαδή ενός εμφυτεύματος στο πέος
  • Η χειρουργική αποκατάσταση των αγγείων (vascular reconstruction surgery) του πέους που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής του αίματος ή τη μείωση/αποκατάσταση της φλεβικής διαφυγής

Αποτελέσματα

"Αυτή η μελέτη δείχνει μια νέα ερευνητική κατεύθυνση για τη στυτική δυσλειτουργία που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε άλλες βασικές γενετικές παραλλαγές που ενεργοποιούν την ασθένεια και οδηγούν σε έρευνες για να κατανοήσουμε καλύτερα τους ακριβείς μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργούν.

Πηγή : Υλικά που παρέχονται από την Kaiser Permanente. Σημείωση