Αιματουρία - θηλώματα στην ουροδόχο κύστη και αντιμετώπιση

Αιματουρία - θηλώματα στην ουροδόχο κύστη και αντιμετώπιση

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΙΝΑ ΠΕΤΚΑΚΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=9KX8b5oBpWk

One Response

Comments are closed.