Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε ορισμένες εξετάσεις για να μπορέσει μέσω αυτών να αντλήσει συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας σας. Οι εξετάσεις αυτές συνήθως θα περιλαμβάνουν τις γενικές εξετάσεις αίματος και κάποιες βιοχημικές. Οι τιμές αναφοράς ή φυσιολογικές τιμές και η απόκλιση που μπορεί να έχει ο ασθενής από αυτές μας βοηθούν να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα υγείας.

Για τις τιμές αυτές βρίσκουμε στην βιβλιογραφία τα παρακάτω:

Γενικές εξετάσεις αίματος

Ερυθρά Αιμοσφαίρια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
4,2 - 5,4 εκατομμύρια /mm3
Νεογνά 2 εβδομάδων 4,6 - 6,0 εκατομμύρια /mm3
Βρέφη 2 μηνών 3,8 - 5,6 εκατομμύρια /mm3
Παιδιά 3,8 - 5,2 εκατομμύρια /mm3
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκών αιμοσφαιρίων 4,5 - 11 χιλιάδες /mm3
Νεογνά 16 - 22 χιλιάδες /mm3
Βρέφη 10-15 χιλιάδες /mm3
Παιδιά 8-12 χιλιάδες /mm3
Λευκοκυτταρικού τύπου Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκοκύτταρα 34% 20-45%
Ουδετερόφιλα 59% 40-75%
Ηωσινόφιλα 2,70% 1-6%
Βασεόφιλα 0,30% 0,5-1%
Μονοκύτταρα 4% 2-10%
Λεμφοκύτταρα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 20-40% ή 1500-4000 /mm3
Παιδιά μέχρι 14 ετών 20-70% ή1500-6500 /mm3
Έφηβοι μέχρι 19 ετών 22-62% ή 1500-5000 /mm3
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 40-75% ή2000-7700 /mm3
Παιδιά και έφηβοι 25-70% ή 1500-7500 /mm3
Ηωσινόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1-6% ή 40-400 /mm3
Παιδιά 0,8% ή 0-600 /mm3
Βασεόφιλα 0,3-1% ή10-100 /mm3
Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2-10% ή 200-1000 /mm3
Παιδιά 0,70%
Αιμοπετάλια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 140-400 χιλιάδες/mm3
Παιδιά 150-250 χιλιάδες/mm3
Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl
Νεογνά 16,0-25,0 g/dl
Παιδιά μέχρι 10 ετών 10,8-14,8 g/dl
Παιδιά άνω των 10 ετών 11,4-15,4 g/dl

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Σίδηρος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 55-160 μg/dl
Γυναίκες 45-155 μg/dl
Παιδιά 45-120 μg/dl
Β-12 200-900 pg/ml
Φυλλικό Οξύ Φεβ-19 ng/ml
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του Ορού TIBC 250-400 μg/dl
Φερριτίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 28-365 μg/L
Γυναίκες Μαϊ-96 μg/L
Γυναίκες μετα την εμμηνόπαυση 5-275 μg/L
Παιδιά 5-140 μg/L
Ουρία ορού BUN: 9-20 mg/dl
Ουρία 20-50 mg/dl
ούρων 20-35 g/24ωρο
Κρεατινίνη
'Ανδρες 0,7-1,5 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
Παιδιά 0,4-0,9 mg/dl
Κρεατίνη ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,2-0,6 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
ούρων 100 mg/24ωρο
Ουρικό Οξύ ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 3,4-7,5 mg/dl
Γυναίκες 2,5-6,2 mg/dl
Παιδιά 2,0-5,5 mg/dl
ούρων 250-750 mg/24ωρο
Γλυκόζη 70-110 mg/dl
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη HbA1c 5,5-7,5%
Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα FFA 2-16 ή 0,3-0,8 mg/dl ή mEq/L
Τριγλυκερίδια 20-150 mg/dl
Χοληστερόλη
Ενήλικοι
150-250 mg/dl
Παιδιά
120-200 mg/dl
Ολικές Πρωτεΐνες 6,0-8,3 g/dl
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών
Παιδιά κάτω των 3 ετών 5,4-8,7 g/dl
Νεογνά 0,17-0,42 g/dl
Λευκωματίνη 3,2-5,6 g/dl
Α1-Αντιθρυψίνη 0,2-0,4 g/dl
Α2-Μακροσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,15-0,35 g/dl
Γυναίκες 0,17-0,42 g/dl
Απτοσφαιρίνη
Ενήλικοι
6,0-8,3 g/dl
Νεογνά 5,4-8,7 g/dl
Βρέφη 1-6 μηνών αυξάνεται σταδιακά μέχρι 0,03 g/dl
Σιδηροφιλίνη τρανσφερίνη 275-360 g/dl
πλάσματος 135-147 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 40-220 mEq ή mmoI/24ωρο
οσμωτικής πίεσης πλάσματος 285-295 mOsm/L
Κάλιο (ορού) 3,5-5,5 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 25-125 mmoI/24ωρο
Ασβέστιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι (ολικό) 4,0-5,2 ή 8,1-10,4 mEq/L ή mmoI/L, mg/dl
Ενήλικοι (ιονισμένο) 1,07-1,27 mmoI/L
Παιδιά (ολικό) 4,4-5,6 ή 8,8-11,2 mEq/L ή mg/dl
ούρων 50-250 mg/24ωρο
Μαγνήσιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1,0-1,5 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιά 0,7-0,9 mg/dl
ούρων 15-290 mg/24ωρο
Χλωριούχα ορού
Ενήλικων 95-108 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιών 96-110 mmoI/L
Ούρων
Ενηλίκων 110-250 mmoI/24ωρο
Παιδιών 15-40 mmoI/24ωρο
Φώσφορος ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2,5-4,5 mg/dl
Παιδιά 4,7-7,0 mg/dl
ούρων 0,4-1,3 g/24ωρο

Ανοσολογικές Εξετάσεις Αίματος

Πρωτεΐνες του Συμπληρώματος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Συμπλήρωμα ολικό 75 - 160 U/L
Συμπλήρωμα C3 80 - 150 mg/dl
Συμπλήρωμα C4 13 - 37 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgG Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 0,65 - 1,5 g/dl
Παιδιά 0,70 - 1,6 g/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgA
'Ανδρες: 75 - 390 mg/dl
Γυναίκες: 50 - 370 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgM
Ενήλικοι  40 - 340 mg/dl
Παιδιά  45 - 260 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgD Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0,5 - 8 mg/dl
Παιδιά 0 - 1 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgE Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0 - 180 U/ml
Παιδιά

Πέραν των παραπάνω εξετάσεων, ή τμήματος αυτών, ο ουρολόγος μπορεί να ζητήσει και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως αυτή του PSA.

Ποια είναι η φυσιολογική τιμή του PSA;

Το PSA αυξάνεται με την ηλικία, τον όγκο, δηλαδή την αύξηση του μεγέθους του προστάτη, την προστατίτιδα (φλεγμονή) και τον καρκίνο του προστάτη. Θα πρέπει, λοιπόν, να εκτιμηθούν όλα αυτά τα στοιχεία και ανάλογα να διαπιστωθεί η ορθότητα της τιμής του PSA. Tο PSA μπορεί να υπολογισθεί με μία απλή εξέταση αίματος.

Στον πιο κάτω πίνακα δίνεται απλά μία εικόνα κατά προσέγγιση.

Ηλικία Τιμές
40 – 49 0 - 2,5 ng/ml
50 – 59 0 - 3,5 ng/ml
60 – 69 0 - 4,5 ng/ml
70 – 79 0 - 6,5 ng/ml

Η εξέταση PSA είναι απλή, ανώδυνη και οικονομική, και είναι η κύρια εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

Διαβάστε περισσότερα για το τεστ PSA.