Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Γενικές εξετάσεις αίματος

Ερυθρά Αιμοσφαίρια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
4,2 - 5,4 εκατομμύρια /mm3
Νεογνά 2 εβδομάδων 4,6 - 6,0 εκατομμύρια /mm3
Βρέφη 2 μηνών 3,8 - 5,6 εκατομμύρια /mm3
Παιδιά 3,8 - 5,2 εκατομμύρια /mm3
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκών αιμοσφαιρίων 4,5 - 11 χιλιάδες /mm3
Νεογνά 16 - 22 χιλιάδες /mm3
Βρέφη 10-15 χιλιάδες /mm3
Παιδιά 8-12 χιλιάδες /mm3
Λευκοκυτταρικού τύπου Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Λευκοκύτταρα 34% 20-45%
Ουδετερόφιλα 59% 40-75%
Ηωσινόφιλα 2,70% 1-6%
Βασεόφιλα 0,30% 0,5-1%
Μονοκύτταρα 4% 2-10%
Λεμφοκύτταρα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 20-40% ή 1500-4000 /mm3
Παιδιά μέχρι 14 ετών 20-70% ή1500-6500 /mm3
Έφηβοι μέχρι 19 ετών 22-62% ή 1500-5000 /mm3
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 40-75% ή2000-7700 /mm3
Παιδιά και έφηβοι 25-70% ή 1500-7500 /mm3
Ηωσινόφιλα Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1-6% ή 40-400 /mm3
Παιδιά 0,8% ή 0-600 /mm3
Βασεόφιλα 0,3-1% ή10-100 /mm3
Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα) Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2-10% ή 200-1000 /mm3
Παιδιά 0,70%
Αιμοπετάλια Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 140-400 χιλιάδες/mm3
Παιδιά 150-250 χιλιάδες/mm3
Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl
Νεογνά 16,0-25,0 g/dl
Παιδιά μέχρι 10 ετών 10,8-14,8 g/dl
Παιδιά άνω των 10 ετών 11,4-15,4 g/dl

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Σίδηρος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 55-160 μg/dl
Γυναίκες 45-155 μg/dl
Παιδιά 45-120 μg/dl
Β-12 200-900 pg/ml
Φυλλικό Οξύ Φεβ-19 ng/ml
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του Ορού TIBC 250-400 μg/dl
Φερριτίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 28-365 μg/L
Γυναίκες Μαϊ-96 μg/L
Γυναίκες μετα την εμμηνόπαυση 5-275 μg/L
Παιδιά 5-140 μg/L
Ουρία ορού BUN: 9-20 mg/dl
Ουρία 20-50 mg/dl
ούρων 20-35 g/24ωρο
Κρεατινίνη
'Ανδρες 0,7-1,5 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
Παιδιά 0,4-0,9 mg/dl
Κρεατίνη ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,2-0,6 mg/dl
Γυναίκες 0,6-1,0 mg/dl
ούρων 100 mg/24ωρο
Ουρικό Οξύ ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 3,4-7,5 mg/dl
Γυναίκες 2,5-6,2 mg/dl
Παιδιά 2,0-5,5 mg/dl
ούρων 250-750 mg/24ωρο
Γλυκόζη 70-110 mg/dl
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη HbA1c 5,5-7,5%
Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα FFA 2-16 ή 0,3-0,8 mg/dl ή mEq/L
Τριγλυκερίδια 20-150 mg/dl
Χοληστερόλη
Ενήλικοι
150-250 mg/dl
Παιδιά
120-200 mg/dl
Ολικές Πρωτεΐνες 6,0-8,3 g/dl
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών
Παιδιά κάτω των 3 ετών 5,4-8,7 g/dl
Νεογνά 0,17-0,42 g/dl
Λευκωματίνη 3,2-5,6 g/dl
Α1-Αντιθρυψίνη 0,2-0,4 g/dl
Α2-Μακροσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
'Ανδρες 0,15-0,35 g/dl
Γυναίκες 0,17-0,42 g/dl
Απτοσφαιρίνη
Ενήλικοι
6,0-8,3 g/dl
Νεογνά 5,4-8,7 g/dl
Βρέφη 1-6 μηνών αυξάνεται σταδιακά μέχρι 0,03 g/dl
Σιδηροφιλίνη τρανσφερίνη 275-360 g/dl
πλάσματος 135-147 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 40-220 mEq ή mmoI/24ωρο
οσμωτικής πίεσης πλάσματος 285-295 mOsm/L
Κάλιο (ορού) 3,5-5,5 mEq/L ή mmoI/L
Ούρων 25-125 mmoI/24ωρο
Ασβέστιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι (ολικό) 4,0-5,2 ή 8,1-10,4 mEq/L ή mmoI/L, mg/dl
Ενήλικοι (ιονισμένο) 1,07-1,27 mmoI/L
Παιδιά (ολικό) 4,4-5,6 ή 8,8-11,2 mEq/L ή mg/dl
ούρων 50-250 mg/24ωρο
Μαγνήσιο ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 1,0-1,5 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιά 0,7-0,9 mg/dl
ούρων 15-290 mg/24ωρο
Χλωριούχα ορού
Ενήλικων 95-108 mEq/L ή mmoI/L
Παιδιών 96-110 mmoI/L
Ούρων
Ενηλίκων 110-250 mmoI/24ωρο
Παιδιών 15-40 mmoI/24ωρο
Φώσφορος ορού Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 2,5-4,5 mg/dl
Παιδιά 4,7-7,0 mg/dl
ούρων 0,4-1,3 g/24ωρο

Ανοσολογικές Εξετάσεις Αίματος

Πρωτεΐνες του Συμπληρώματος Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Συμπλήρωμα ολικό 75 - 160 U/L
Συμπλήρωμα C3 80 - 150 mg/dl
Συμπλήρωμα C4 13 - 37 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgG Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι 0,65 - 1,5 g/dl
Παιδιά 0,70 - 1,6 g/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgA
'Ανδρες: 75 - 390 mg/dl
Γυναίκες: 50 - 370 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgM
Ενήλικοι  40 - 340 mg/dl
Παιδιά  45 - 260 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgD Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0,5 - 8 mg/dl
Παιδιά 0 - 1 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgE Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα
Ενήλικοι  0 - 180 U/ml
Παιδιά