Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος

Ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε ορισμένες εξετάσεις για να μπορέσει μέσω αυτών να αντλήσει συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας σας. Οι εξετάσεις αυτές συνήθως θα περιλαμβάνουν τις γενικές εξετάσεις αίματος και κάποιες βιοχημικές. Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος. Οι τιμές αναφοράς ή φυσιολογικές τιμές και η απόκλιση που μπορεί να έχει ο ασθενής από αυτές μας βοηθούν να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα υγείας. Επειδή η συγκεκριμένη σελίδα αναφέρεται στην Χειρουργική Ουρολογία και Ανδρολογία θα δείτε και λοιπές τιμές που αφορούν εμάς τους Ουρολόγους όπως είναι το PSA.

Για τις τιμές αυτές βρίσκουμε στην βιβλιογραφία τα παρακάτω:

Γενικές εξετάσεις αίματος

Ερυθρά Αιμοσφαίρια

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

4,2 - 5,4

εκατομμύρια /mm3

Νεογνά

2 εβδομάδων

4,6 - 6,0

εκατομμύρια /mm3

Βρέφη

2 μηνών

3,8 - 5,6

εκατομμύρια /mm3

Παιδιά

3,8 - 5,2

εκατομμύρια /mm3

Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC)

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Λευκών αιμοσφαιρίων

4,5 - 11

χιλιάδες /mm3

Νεογνά

16 - 22

χιλιάδες /mm3

Βρέφη

10-15

χιλιάδες /mm3

Παιδιά

8-12

χιλιάδες /mm3

Λευκοκυτταρικού τύπου

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Λευκοκύτταρα

34%

20-45%

Ουδετερόφιλα

59%

40-75%

Ηωσινόφιλα

2,70%

1-6%

Βασεόφιλα

0,30%

0,5-1%

Μονοκύτταρα

4%

2-10%

Λεμφοκύτταρα

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Ενήλικοι

20-40% ή 1500-4000

/mm3

Παιδιά μέχρι 14 ετών

20-70% ή1500-6500

/mm3

Έφηβοι μέχρι 19 ετών

22-62% ή 1500-5000

/mm3

Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Ενήλικοι

40-75% ή2000-7700

/mm3

Παιδιά και έφηβοι

25-70% ή 1500-7500

/mm3

Ηωσινόφιλα

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Ενήλικοι

1-6% ή 40-400

/mm3

Παιδιά

0,8% ή 0-600

/mm3

Βασεόφιλα

0,3-1% ή10-100

/mm3

Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα)

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Ενήλικοι

2-10% ή 200-1000

/mm3

Παιδιά

0,70%

Αιμοπετάλια

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

Ενήλικοι

140-400

χιλιάδες/mm3

Παιδιά

150-250

χιλιάδες/mm3

Αιμοσφαιρίνη

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδα

'Ανδρες

13,0-18,8

g/dl

Γυναίκες

11,6-16,4

g/dl

Νεογνά

16,0-25,0

g/dl

Παιδιά μέχρι 10 ετών

10,8-14,8

g/dl

Παιδιά άνω των 10 ετών

11,4-15,4

g/dl

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

ΣίδηροςΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
'Ανδρες55-160μg/dl
Γυναίκες45-155μg/dl
Παιδιά45-120μg/dl
Β-12200-900pg/ml
Φυλλικό ΟξύΦεβ-19ng/ml
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του ΟρούTIBC250-400μg/dl
ΦερριτίνηΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
'Ανδρες28-365μg/L
ΓυναίκεςΜαϊ-96μg/L
Γυναίκεςμετα την εμμηνόπαυση5-275μg/L
Παιδιά5-140μg/L
ΟυρίαορούBUN: 9-20mg/dl
Ουρία20-50mg/dl
ούρων20-35g/24ωρο
Κρεατινίνη
'Ανδρες0,7-1,5mg/dl
Γυναίκες0,6-1,0mg/dl
Παιδιά0,4-0,9mg/dl
Κρεατίνη ορούΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
'Ανδρες0,2-0,6mg/dl
Γυναίκες0,6-1,0mg/dl
ούρων100mg/24ωρο
Ουρικό Οξύ ορούΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
'Ανδρες3,4-7,5mg/dl
Γυναίκες2,5-6,2mg/dl
Παιδιά2,0-5,5mg/dl
ούρων250-750mg/24ωρο
Γλυκόζη70-110mg/dl
Γλυκοζυλιωμένη ΑιμοσφαιρίνηHbA1c5,5-7,5%
Ελεύθερα Λιπαρά ΟξέαFFA2-16 ή 0,3-0,8mg/dl ή mEq/L
Τριγλυκερίδια20-150mg/dl
Χοληστερόλη
Ενήλικοι
150-250 mg/dl
Παιδιά
120-200 mg/dl
Ολικές Πρωτεΐνες6,0-8,3g/dl
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών
Παιδιά κάτω των 3 ετών5,4-8,7g/dl
Νεογνά0,17-0,42g/dl
Λευκωματίνη3,2-5,6g/dl
Α1-Αντιθρυψίνη0,2-0,4g/dl
Α2-ΜακροσφαιρίνηΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
'Ανδρες0,15-0,35g/dl
Γυναίκες0,17-0,42g/dl
Απτοσφαιρίνη
Ενήλικοι
6,0-8,3 g/dl
Νεογνά5,4-8,7g/dl
Βρέφη 1-6 μηνώναυξάνεται σταδιακά μέχρι0,03g/dl
Σιδηροφιλίνητρανσφερίνη275-360g/dl
πλάσματος135-147mEq/L ή mmoI/L
Ούρων40-220mEq ή mmoI/24ωρο
οσμωτικής πίεσης πλάσματος285-295mOsm/L
Κάλιο (ορού)3,5-5,5mEq/L ή mmoI/L
Ούρων25-125mmoI/24ωρο
Ασβέστιο ορούΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι (ολικό)4,0-5,2 ή 8,1-10,4mEq/L ή mmoI/L, mg/dl
Ενήλικοι (ιονισμένο)1,07-1,27mmoI/L
Παιδιά (ολικό)4,4-5,6 ή 8,8-11,2mEq/L ή mg/dl
ούρων50-250mg/24ωρο
Μαγνήσιο ορούΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι1,0-1,5mEq/L ή mmoI/L
Παιδιά0,7-0,9mg/dl
ούρων15-290mg/24ωρο
Χλωριούχα ορού
Ενήλικων95-108mEq/L ή mmoI/L
Παιδιών96-110mmoI/L
Ούρων
Ενηλίκων110-250mmoI/24ωρο
Παιδιών15-40mmoI/24ωρο
Φώσφορος ορούΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι2,5-4,5mg/dl
Παιδιά4,7-7,0mg/dl
ούρων0,4-1,3g/24ωρο

Ανοσολογικές Εξετάσεις Αίματος

Πρωτεΐνες του ΣυμπληρώματοςΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Συμπλήρωμα ολικό75 - 160U/L
Συμπλήρωμα C380 - 150mg/dl
Συμπλήρωμα C413 - 37mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgGΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι0,65 - 1,5g/dl
Παιδιά0,70 - 1,6g/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgA
'Ανδρες: 75 - 390 mg/dl
Γυναίκες: 50 - 370 mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgM
Ενήλικοι 40 - 340mg/dl
Παιδιά 45 - 260mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgDΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι 0,5 - 8mg/dl
Παιδιά0 - 1mg/dl
Ανοσοσφαιρίνη lgEΦυσιολογικές ΤιμέςΜονάδα
Ενήλικοι 0 - 180U/ml
Παιδιά

Πέραν των παραπάνω εξετάσεων, ή τμήματος αυτών, ο ουρολόγος μπορεί να ζητήσει και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως αυτή του PSA.

Ποια είναι η φυσιολογική τιμή του PSA;

Το PSA αυξάνεται με την ηλικία, τον όγκο, δηλαδή την αύξηση του μεγέθους του προστάτη, την προστατίτιδα (φλεγμονή) και τον καρκίνο του προστάτη. Θα πρέπει, λοιπόν, να εκτιμηθούν όλα αυτά τα στοιχεία και ανάλογα να διαπιστωθεί η ορθότητα της τιμής του PSA. Tο PSA μπορεί να υπολογισθεί με μία απλή εξέταση αίματος.

Στον πιο κάτω πίνακα δίνεται απλά μία εικόνα κατά προσέγγιση.

ΗλικίαΤιμές
40 – 490 - 2,5 ng/ml
50 – 590 - 3,5 ng/ml
60 – 690 - 4,5 ng/ml
70 – 790 - 6,5 ng/ml

Η εξέταση PSA είναι απλή, ανώδυνη και οικονομική, και είναι η κύρια εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.