Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») υπό την εποπτεία του Ουρολόγου - Ανδρολόγου Δρ. Πέτρου Θάνου και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός Ερμού 36, ΤΚ 54623, με ΑΦΜ 065877367,  τηλ. +30 2310 278229 και email επικοινωνίας huot.surgeons@gmail.com)ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και η ενημέρωσή σας  αποτελεί δέσμευσή μας.

Η ιδιωτικότητα και η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων στον ευαίσθητο χώρο της ουρολογίας και ανδρολογίας συνιστούν πρωταρχικό μας μέλημα και σήμα κατατεθέν του Ιατρείου μας.    

Όπου παρακάτω γίνεται λόγος για προσωπικά ιατρικά δεδομένα, καθώς και ιατρικές θεραπείες, διαγνώσεις και μεθόδους, αναφερόμαστε τόσο στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών μας στον τομέα της ουρολογίας και ανδρολογίας, όσο και στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας, που προσφέρουμε στους πελάτες μας εν γένει. 

Στο Ιατρείο και τον Ιστότοπό μας διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά φροντίζουμε ώστε να είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παρακάτω αναφερομένων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Για  όλους τους παραπάνω λόγους ακολουθούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τηρεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)  (ΕΕ) 2016/679, σε συνδυασμό με την εθνική και  λοιπή ενωσιακή νομοθεσία.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το Ιατρείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών/πελατών και επισκεπτών του Ιστοτόπου μας, για τους παρακάτω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, τις εκάστοτε αιτούμενες υπηρεσίες και τον σκοπό συλλογής τους, περιλαμβάνονται:

Απλά προσωπικά δεδομένα : 
 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας : Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως κατά περίπτωση ονοματεπώνυμό, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, Αριθμό ΔΑΤ και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας, καθώς και για σκοπούς παροχής της εκάστοτε αιτούμενης ιατρικής κλπ υπηρεσίας.  Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και προωθητικών μας ενεργειών, με την προϋπόθεση να μας έχετε χορηγήσει την ρητή συναίνεσή σας.
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας  κ.λπ.,  που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών.
 • Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών: Τα δεδομένα αυτά, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking κλπ  συλλέγονται είτε από εσάς, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει, με σκοπό την πληρωμή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων σας από τo Ιατρείο μας θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέραν του παραπάνω αναφερομένου.
 • Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων του Ιατρείου μας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά τον νόμο σημάνσεις, με σκοπό την προστασία προσώπων και υλικών αγαθών.
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
 • Δεδομένα υγείας: Το Ιατρείο μας συλλέγει από τους ασθενείς/πελάτες και επισκέπτες του Ιστοτόπου στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως  κλινικά συμπτώματα, ιατρικές αγωγές που έχετε λάβει, το προσωπικό ιατρικό σας ιστορικό, την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε, το οικογενειακό ιατρικό σας ιστορικό, προηγούμενες νοσηλείες, αποτελέσματα ιατρικών ή διαγνωστικών πράξεων ή παρακλινικών εξετάσεων, άλλες πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις που δεν διενεργήθηκαν από το Ιατρείο μας, αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους (ιατρικός φάκελος), κλπ.

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται προκειμένου να μας βοηθήσουν να έχουμε ολοκληρωμένη ιατρική εικόνα για το άτομό σας, έτσι ώστε να σας παρέχουμε άρτια ιατρική φροντίδα  και περίθαλψη και όλο το φάσμα των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, που θα κριθούν ενδεδειγμένες για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή σας εν γένει. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος του ιατρικού  φακέλου υγείας σας και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν, καθώς και  για τη συνέχεια και ακολουθία της ιατρικής σας παρακολούθησης, στην περίπτωση που χρειαστεί να σας ξαναδούμε ή να λάβετε εκ νέου φροντίδα υγείας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιατρείου μας.

Ο φάκελος υγείας σας ή αλλιώς φάκελος ασθενούς/πελάτη αποτελεί το αρχείο συλλογής όλων των πληροφοριών, που καταγράφονται σε κάθε επαφή σας με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας, που συνεργάζεται με το Ιατρείο μας και  δημιουργείται για κάθε ασθενή/πελάτη μας, για να υποστηρίξει την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στην παρεχόμενη από εμάς φροντίδα, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλεια και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο του ασθενούς/πελάτη και χορήγησης αντιγράφου του έχουν, εκτός από τον ασθενή/πελάτη, ο τυχόν νόμιμος αντιπρόσωπός του, καθώς και ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή/πελάτη  πρόσωπο.

 • Φωτογραφικό υλικό/βιντεολήψεις: Το Ιατρείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται φωτογραφίες σας ή/και βιντεολήψεις,  κατά περίπτωση, που αφορούν αφενός το στάδιο πριν την εφαρμογή της επεμβατικής ή μη μεθόδου ή άλλης θεραπείας, αφετέρου το στάδιο μετά την εφαρμογή. Το υλικό αυτό είναι απαραίτητο καταρχάς για την ορθή τήρηση του ιατρικού σας φακέλου υγείας, ως στοιχείο του ιατρικού ιστορικού σας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, που δεν αφορούν άμεσα τον ιατρικό σας φάκελο, όπως ενδεικτικά στατιστικούς σκοπούς, σκοπούς έρευνας και κλινικής μελέτης, για ακαδημαϊκούς σκοπούς κλπ και με την προϋπόθεση να μην καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση του ασθενούς/πελάτη, άλλως θα απαιτείται η χορήγηση της ρητής συγκατάθεσής σας.      
 • Λοιπά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Το Ιατρείο μας δύναται να συλλέξει και άλλου είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα δεδομένα που αφορούν στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα κλπ, κατόπιν δικής σας συναίνεσης και αιτήματος, με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, την στοχευμένη και εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία και μόνο στο πλαίσιο της αιτούμενης από εσάς υπηρεσίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ιατρείο μας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις  (νομικές βάσεις επεξεργασίας), ήτοι:

 • για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής και την ορθή και πλήρη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Ιατρείου (άρθ. 6 παρ. 1β΄ ΓΚΠΔ)
 • προκειμένου να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας (άρθ. 6 παρ. 1γ΄ ΓΚΠΔ και άρθ. 9 παρ. 2β΄ ΓΚΠΔ)
 • για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή/και έννομων αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων της προάσπισης των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ιατρείου, καθώς και της ενημέρωσης ή/και συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, εφόσον δεν έχει επιλεγεί για την εν λόγω επεξεργασία ως νόμιμη βάση η συγκατάθεσή σας. Της επεξεργασίας αυτής βάσει των εννόμων συμφερόντων μας, προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων του Ιατρείου δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας (άρθ. 6 παρ. 1στ΄ ΓΚΠΔ)
 • όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθ. 6 παρ. 1α΄ και άρθ. 9 παρ. 2α΄ ΓΚΠΔ)
 • για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθ. 6 παρ. 1δ΄ και άρθ. 9 παρ. 2γ΄ ΓΚΠΔ)
 • για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας (άρθ. 9 παρ. 2η΄ ΓΚΠΔ)
 • για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο (άρθ. 9 παρ. 2ι΄ ΓΚΠΔ)
 • για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθ. 9 παρ. 2στ΄ ΓΚΠΔ)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Το Ιατρείο μας δύναται κατά περίπτωση -και μόνο εφόσον και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς- να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε  συνεργάτες ιατρούς, συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα και παρόχους υπηρεσιών υγείας και αισθητικής, ειδικευόμενους ιατρούς, αισθητικούς, προμηθευτές ιατρικών υλικών και εξοπλισμού, παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρίες συστημάτων ασφαλείας, εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier), εργαζόμενους/υπαλλήλους και λοιπούς συνεργάτες,  που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στο Ιατρείο μας και  ενεργούν για λογαριασμό μας και κατ΄ εντολή μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται είναι μόνον τα  ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για το σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, όπως παραπάνω αναφέρεται.
 • Για φορολογικούς λόγους που αφορούν την πληρωμή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας και έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου/παραστατικού, το Ιατρείο μας διαβιβάζει τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή και πράξη προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους λογιστές/λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία, καθώς και παρόχους πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την επεξεργασία πληρωμής εκ μέρους σας, με χρήση καρτών. 
 • Το Ιατρείο μας, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία  των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Οι παραπάνω υπό 1-3 συνεργάτες, εργαζόμενοι, προστηθέντες κλπ, αποτελούν “εκτελούντες την επεξεργασία» για λογαριασμό μας και δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας, πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης, λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με το Ιατρείο μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, ώστε να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμάς κατά τη σχετική επεξεργασία, υπό τον όρο πάντοτε της τήρησης των όρων ασφαλείας και του απορρήτου. Το Ιατρείο μας δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικά/διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, ιατρούς και άλλους παρόχους υγείας για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς που αφορούν στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, στην εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, όπως η προστασία της ζωής και της ακεραιότητάς σας ή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται επίσης να διαβιβάζονται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΟΠΥΥ) εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, για λόγους κοινωνικής ασφάλισης και για συμμόρφωση με σχετική έννομη υποχρέωση.

Το Ιατρείο μας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχει έννομη υποχρέωση να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Το Ιατρείο μας φροντίζει και εγγυάται ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε να είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παραπάνω αναφερομένων σκοπών.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Το Ιατρείο μας δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από φυσικά πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου (γονέα ή κηδεμόνα του).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών) για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) «Άρθρο 14 ΠΑΡ. 4 : Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.»

Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες αισθητικής διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψή σας, εκτός και εάν πρόκειται για δεδομένα υγείας, οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο .

Όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση (π.χ. εκ της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας κλπ), διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας σε φόρμες επικοινωνίας, ενημερωτικά δελτία, ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες διατηρούνται μέχρι την στιγμή που μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό.

Αναφορικά με τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων του Ιατρείου, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 15 ημερών.  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ιατρείο μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Το Ιατρείο μας εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε είδους κακόβουλες επιθέσεις, ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε να περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και συνεργάτες, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε διαρκώς το προσωπικό μας και τους συνεργάτες μας ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας, τη διαφύλαξη του απορρήτου και τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο :

 • Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για το  ποια δεδομένα σας, που έχουμε συλλέξει απευθείας από εσάς ή τρίτες πηγές, υφίστανται επεξεργασία από το Ιατρείο μας, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, το χρόνο αποθήκευσης και τήρησης τους, καθώς και τα δικαιώματα που σας παρέχει η σχετική νομοθεσία και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα ενότητα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων, υποβάλλοντας στο Ιατρείο μας σχετική δήλωση με τα ακριβή και πλήρη προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: i. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. iii. όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, iv. όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στις εξής περιπτώσεις : i. όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει το Ιατρείο μας την ακρίβεια τους, ii. όταν αντί της διαγραφής, λόγω παράνομης επεξεργασίας ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, iii. όταν το Ιατρείο μαςδεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Ιατρείου μας.
 • Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι το δικαίωμά σας να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στο Ιατρείο μας σε κατάλληλο μορφότυπο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (χωρίς αναδρομική ισχύ), που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω έννομης υποχρέωσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νομοθεσίας, π.χ. φορολογικής, ιατρικής κλπ. ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων. Επίσης τα δικαιώματά σας περί διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιατρείο μας ως ακολούθως :

 • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο huot.surgeons@gmail.com
 • με επιστολή προς το Ιατρείο μας στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Ερμού 36, ΤΚ 551 33, Θεσσαλονίκη
 • τηλεφωνικά στo τηλεφωνικό μας κέντρο:  +30 2310 278229

Το Ιατρείο μας θα απαντήσει δωρεάν στην αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Το Ιατρείο μας θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, το Ιατρείο μας θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από το Ιατρείο μας ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

 • Δικαίωμα καταγγελίας – δικαστικής προσφυγής

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας, που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : [email protected])

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


ΧΡΗΣΗ COOKIES

Επιπλέον των όσων αναφέρουμε παραπάνω, το Ιατρείο μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο: (α) cookies «περιήγησης» – αυτά είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο φάκελο των cookies στον  browser σας για όσο χρόνο ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο και (β) «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πολύ περισσότερο (αν και το για πόσο χρόνο εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες. Αυτές οι συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης μόνο, από το Ιατρείο μας και δεν θα παρασχεθούν σε τρίτους. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του Χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο Χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες κωδικών),για τον καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι Χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP κάθε φορά που αυτός έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή Χρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη. Οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεται κάποιος Χρήστης. Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται με τη χρήση της ΙΡ διεύθυνσης ή / και των web log πληροφοριών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης στον ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Το Ιατρείο μας ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούνε την ΙΡ διεύθυνσή του Χρήστη ή και τις web log πληροφορίες για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το πώς γίνεται χρήση του Ιστότοπου και για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί.

Τα Cookies είναι της υπηρεσίας Google Analytics. Όλες οι πληροφορίες που τα cookies της Google Analytics (_ga, _gat, _gid) συλλέγουν αποστέλλονται ανωνυμοποιημένες σεβόμενοι τις ρυθμίσεις του λογισμικού σας περιήγησης περί απορρήτου (“Να μην γίνεται εντοπισμός”). Χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας, το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Cookies

Η WordPress χρησιμοποιεί cookies, ή αλλιώς απειροελάχιστα τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Υπάρχουν cookies για συνδεδεμένους χρήστες και για σχολιαστές.

Ενεργοποιήστε τα Cookies στο Πρόγραμμα Περιήγησής (Browser) σας

Η WordPress χρησιμοποιεί cookies για πιστοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της WordPress, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Cookies Χρήστη

Οι χρήστες αποτελούνται από τα πρόσωπα που έχουν προχωρήσει σε εγγραφή λογαριασμού στην ιστοσελίδα της WordPress.

Κατά τη σύνδεση, η WordPress ορίζει το cookie wordpress_logged_in_[hash], το οποίο δηλώνει ότι έχετε συνδεθεί, και ποιος/ποια είστε, για τις περισσότερες χρήσεις διεπαφής.

Επίσης η WordPress ορίζει κάποια cookies wp-settings-{time}-[UID]. Ο αριθμός στο τέλος αποτελεί το προσωπικό αναγνωριστικό χρήστη στον πίνακα της βάσης δεδομένων χρηστών και χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της εικόνας διεπαφής διαχειριστή και πιθανόν για την εικόνα διεπαφής της κύριας ιστοσελίδας.

Το ανάπτυγμα των cookies είναι προσαρμόσιμο μέσω του άγκιστρου ‘auth_cookie_expiration’ (Μπορείτε να βρείτε παράδειγμα στον σύνδεσμο ο ευκολότερος τρόπος να αποτρέψω την wp από το να με αποσυνδέει).

Μη-Συγκεκριμένα-Δεδομένα

Τα πραγματικά cookies περιέχουν κατακερματισμένα δεδομένα, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι κάποιος θα μπορούσε να συλλέξει το όνομα χρήστη και τον κωδικό διαβάζοντας τα δεδομένα των cookies. Ο κατακερματισμός είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου που εφαρμόζεται σε ορισμένα δεδομένα εισόδου (στην περίπτωση αυτή το όνομα χρήστη και ο κωδικός αντίστοιχα). Είναι αρκετά δύσκολο να αντιστραφεί ο κατακερματισμός (στα όρια του ακατόρθωτου με τους σημερινούς υπολογιστές). Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατακερματισμός και μετά να αντιστραφεί η διαδικασία προκειμένου να ανακτηθούν τα αρχικά δεδομένα εισόδου.

Η WordPress χρησιμοποιεί τα δύο cookies για να παρακάμψει το τμήμα εισαγωγής κωδικού wp-login.php. Σε περίπτωση που η WordPress αναγνωρίσει ότι έχετε έγκυρα cookies που δεν έχουν λήξει, πηγαίνετε απευθείας στην Οθόνη Διαχείρισης της WordPress. Αν δεν διαθέτετε τα cookies, έχουν λήξει ή έχουν καταστεί άκυρα (όπως πχ. τα έχετε επεξεργαστεί χειροκίνητα για κάποιο λόγο), η WordPress θα ζητήσει να συνδεθείτε ξανά προκειμένου να αποκτήσετε νέα.

Cookies Σχολιαστή

Όταν οι επισκέπτες σχολιάζουν στο blog σας, λαμβάνουν επίσης cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή τους. Πρόκειται καθαρά για διευκόλυνση ώστε ο επισκέπτης δεν θα χρειαστεί να πληκτρολογήσει ξανά όλες τις πληροφορίες του για να αφήσει άλλο σχόλιο. Τα cookies που ορίζονται για τους σχολιαστές είναι:

Τα cookies των σχολιαστών αναμένεται να λήξουν λίγο νωρίτερα από ένα έτος από τη στιγμή που έχουν οριστεί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links) ΑΠΟ ΚΑΙ  ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχεται σε αναφορές άλλων ιστοσελίδων ή να  διαθέτει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο Ιστότοπος του Ιατρείου μας δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει η ιστοσελίδα μας ή οι οποίες παραπέμπουν στην δική μας ιστοσελίδα μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος του Ιατρείου μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών ή των σχετιζόμενων με αυτές εφαρμογών.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων αυτών, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 25-05-2018.

Το Ιατρείο μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο https://drthanos.com, από όπου και θα ενημερώνεστε.