Ρομποτική Χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική

Η Χειρουργική αυτή γίνεται με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων.

Αρχικά αναπτύχθηκε για να προσπαθήσει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της προϋπάρχουσας επεμβατικής χειρουργικής. Δηλαδή να ενισχύσει τις ικανότητες των χειρουργών που εκτελούν ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Επίσης στην περίπτωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με ρομποτική υποβοήθηση, ο χειρούργος αντί να μετακινεί απευθείας τα όργανα, χρησιμοποιεί μία από τις δύο μεθόδους χειρισμού των οργάνων.

Ο τηλεχειριστής είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελεί τις κανονικές κινήσεις που σχετίζονται δηλαδή με τη χειρουργική επέμβαση.

Οι ρομποτικοί βραχίονες πραγματοποιούν αρχικά αυτές τις κινήσεις χρησιμοποιώντας τελικούς τελεστές και χειριστές για να εκτελέσουν την πραγματική χειρουργική επέμβαση.

Επίσης από την άλλη, σε συστήματα ελεγχόμενα από τον υπολογιστή, ο χειρουργός χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή για να ελέγχει τους ρομποτικούς

βραχίονες και τους τελικούς τελεστές του, αν και αυτά τα συστήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται άμεσα από τον χειρουργό παρακάμπτοντας τον υπολογιστή.

Ένα πλεονέκτημα της χρήσης της ρομποτικής χειρουργικής είναι ότι ο χειρουργός δεν χρειάζεται να είναι πάνω

από τον ασθενή, γεγονός που οδηγεί στη δυνατότητα χειρουργικής εξ αποστάσεως.

Τηλεχειρουργική

Η απομακρυσμένη χειρουργική (επίσης γνωστή και ως Τηλεχειρουργική )

είναι η δυνατότητα που έχει ένας γιατρός να εκτελεί μια εγχείρηση σε έναν ασθενή ακόμα και αν δε βρίσκονται σωματικά στο ίδιο μέρος.

Γενικά είναι μια μορφή τηλεπαρουσίας. Έναν κεντρικό ελεγκτή (κονσόλα), και ένα αισθητήριο σύστημα που παρέχει ανατροφοδότηση στο χρήστη.

Η τηλεχειρουργική για παράδειγμα συνδυάζει στοιχεία ρομποτικής, πρωτοποριακής τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως υψηλών-ταχυτήτων συνδέσεις δεδομένων και στοιχεία πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.


Υπόσχεται να επιτρέψει την ειδικότητα των εξειδικευμένων χειρουργών, να είναι διαθέσιμη στους ασθενείς παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη για τους ασθενείς να ταξιδεύουν πέρα από το τοπικό τους νοσοκομείο.

Οι συσκευές μνήμης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη τυχόν ταλαιπωρίας στη ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική.

Οι λύσεις αποθήκευσης μνήμης μπορούν να εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες με βάση το ιστορικό του ασθενούς.

Μπορούν επίσης να υποδείξουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη μέτρηση των μετατοπίσεων βαθμονόμησης λόγω

κακής ευθυγράμμισης του συστήματος μονάδας αποθήκευσης, διάρκεια ζωής των δεδομένων κ.α.

Οι πιο συχνές χρήσεις είναι στη γυναικολογία και στην ουρολογία.

Ρομποτική Χειρουργική στην Ουρολογία

  • ριζική προστατεκτομή στον καρκίνο του προστάτη
  • η αφαίρεση του προστάτη σε καλοήθη υπερπλασία
  • καρκίνους του νεφρού ,νεφρεκτομή
  • μερική νεφρεκτομή
  • κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης ή άλλων εκτροπών
  • πυελοπλαστική στον νεφρό, κ.τ.λ
Σύγκριση με την παραδοσιακή χειρουργική πράξη

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και η μη επανδρωμένη χειρουργική.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει μειωμένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, μειωμένη απώλεια αίματος, μεταγγίσεων και χρήσης παυσίπονων.

Η παραδοσιακή χειρουργική

- Έχει περιορισμένη πρόσβαση στη χειρουργική περιοχή

- μεγάλο χρόνο αποκατάστασης

- πολλές ώρες επέμβασης

- απώλεια αίματος

- χειρουργικές ουλές και σημάδια

 

Η ομάδα μας, εφαρμόζει την Ρομποτική Χειρουργική στην Α’ Ουρολογική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 

Ραντεβού στα Ιατρεία μας

    Ώρες που επιθυμείτε να σας τηλεφωνήσουμε