Μικροσκόπιο κιρσοκήλη

Μικροσκόπιο κιρσοκήλη

Μικροχειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης

Μικροσκόπιο κιρσοκήλη  .Η αποκατάσταση της κιρσοκήλης είναι η πιο συχνά εκτελούμενη χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας. Αν και πολλές διαφορετικές τεχνικές για την αποκατάσταση της κιρσοκήλης έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία,   μέσω υποβουβωνικής ή βουβωνικής τομής αναγνωρίζεται ως η χρυσή μέθοδος προσέγγισης για την αποκατάσταση , λόγω των υψηλών ποσοστών επιτυχίας με ελάχιστες επιπλοκές.

Οι τυπικές ενδείξεις για την αποκατάσταση περιλαμβάνουν ψηλαφητή(ες) κιρσοκήλη(ες), με μία ή περισσότερες μη φυσιολογικές παραμέτρους του σπέρματος για ια το ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει τέκνα.

Ωστόσο, η αποκατάσταση της κιρσοκήλης συχνά συνιστάται και πραγματοποιείται και για άλλους λόγους εκτός από τη στειρότητα, όπως η χαμηλή τεστοστερόνη ορού, ο πόνος των όρχεων, η υποτροφία των όρχεων και η κακή ποιότητα του DNA του σπέρματος.

Η κλινική κιρσοκήλη είναι παρούσα σε περίπου 15% του γενικού ανδρικού πληθυσμού και σε έως και 35% των ανδρών με πρωτοπαθή υπογονιμότητα και 75% των ανδρών με δευτεροπαθή υπογονιμότητα. Η κιρσοκήλη αναγνωρίζεται ως η πιο κοινή χειρουργικά διορθώσιμη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας, αλλά ο ακριβής μηχανισμός της διαταραχής της σπερματογένεσης που προκαλείται από κιρσοκήλη παραμένει θέμα συζήτησης.

Η πλειοψηφία των ανδρών με κιρσοκήλη είναι ασυμπτωματικοί και γόνιμοι, με μόνο το 15%-20% να αντιμετωπίζει σωματική δυσφορία ή προβλήματα που σχετίζονται με τη γονιμότητα. Το ερώτημα εάν η επίδραση της κιρσοκήλης στη λειτουργία των όρχεων είναι ή όχι προοδευτική παραμένει άλυτο, παρά το μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που αφιερώνεται σε αυτό το θέμα.

Μικροχειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης

Ένα χειρουργικό μικροσκόπιο επιτρέπει τη μεγέθυνση ×6 έως ×25 του χειρουργικού πεδίου, ενισχύοντας σημαντικά την οπτική οξύτητα και την ικανότητα του χειρουργού για ακρίβεια.

Μικροχειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης ουρολόγος ανδρολόγος θεσσαλονίκη
Μικροχειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης ουρολόγος ανδρολόγος θεσσαλονίκη

Η μεγέθυνση επιτρέπει τη σχολαστική αιμόσταση, την αναγνώριση και τη διατήρηση των αρτηριών και των λεμφαγγείων των όρχεων και την αποφυγή ακούσιων ιατρογενών τραυματισμών.

Η μικροχειρουργική με μικροσκόπιο αποκατάσταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε βουβωνική είτε υποβουβωνική τομή.Και οι δύο προσεγγίσεις επιτρέπουν την ανύψωση του σπερματικού τόνου για βελτιωμένη οπτικοποίηση των δομών του τόνου, παρέχουν πρόσβαση στις εξωτερικές σπερματικές και κοιλιακές φλέβες και επιτρέπουν την εξέταση στο μικροσκόπιο.